Monday, December 29, 2014

Random

"Khabarein.. kuch der baad kabren banjaate hai par kuch Khabarein aise hote hai jo Kabron ko khod ke laash ko baahar nikaalne tak khud kabron me jaane ka naam nai lete. Kabhi khod nikaalte hai , kabhi zinde ko murda banaadete hai to kabhi bache kuche kankaal (skeleton) ko zameen ke aur andar bhejdete hai "